BUHALTERINĖ APSKAITA. SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS.

Buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų suvedimo iki metinės finansinės atskaitomybės.

PASLAUGŲ KAINA

 

APSKAITOS DOKUMENTAI / OPERACIJOS

ĮKAINIAI

Pažymos ir deklaracijos (parengimas, teikimas):

 • Mokesčiams;
 • Sodrai;
 • Statistikos departamentui;
 • Bankams.

20 EUR/vnt.

Darbuotojų darbo apskaita:

 • darbo laiko žiniaraštis;
 • DU apskaita, mokesčių priskaičiavimai;
 • pranešimai Sodrai apie darbuotojų priėmimą / atleidimą.
 • atostoginiai, nepanaudotos atostogos.

15 EUR/žm.

Pirminių apskaitos dokumentų apskaita:

 • pirkimo/pardavimo sąskaitos faktūros;
 • kasos orderiai.

 

1 EUR/vnt.

Komandiruotės

10 EUR/vnt.

Ilgalaikio turto apskaita:

 • ilgalaikio turto apskaita
 • eksploatacijos aktai
 • nusidėvėjimo suvestinės ir kt.

 

10 EUR/vnt.

Autorinės sutartys

10 EUR/vnt.

Banko operacijos:

 • viena arba kelios (bet abi litinės) banko sąskaitos ir mažiau kaip 100 operacijų (įrašų) per mėnesį;
 • kai viena iš banko sąskaitų valiutinė ir/arba daugiau kaip 100 operacijų (įrašų per mėnesį).

 

 

 

BUHALTERINĖ APSKAITA. VIDUTINIS IR STAMBUS VERSLAS.

Siūlome atlikti už Jus darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos funkcijas.

PASLAUGŲ KAINA

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS FUNKCIJŲ „OUTSOURCING‘AS“

ĮKAINIAI

Pažymos ir deklaracijos susijusios su DU (parengimas, teikimas):

 • Mokesčiams;
 • Sodrai.

20 EUR/vnt.

Darbuotojų darbo užmokesčio apskaita:

 • darbo laiko žiniaraštis;
 • DU apskaita, mokesčių priskaičiavimai;
 • pranešimai Sodrai apie darbuotojų priėmimą / atleidimą.
 • atostoginiai, nepanaudotos atostogos

 

 

 

 

15 EUR/žm.

 

 

 

 

Content