VIDAUS AUDITAS

Vidaus auditas - tai nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir organizacijos veiklai gerinti. Vidaus audito funkcija - sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus.

Mes konsultuojame klientus vidaus kontrolės sistemos bei vidaus audito klausimais, taip pat atliekame vidaus auditus. Vidaus audito  „outsourcing‘as” užtikrina audito nepriklausomumą ir užkerta kelią interesų konfliktams organizacijose.

Padedant sukurti Jūsų įmonėje veiksmingą vidaus audito funkciją mes siūlome:

  •  vidaus audito skyriaus kūrimas:

-     audito veiklą reglamentuojančių dokumentų (reglamentas, tvarkos, metodikos,  pareiginiai nuostatai, rizikos vertinimo metodika) rengimas;
-     vidaus audito procesų kūrimas;
-     strateginių ir metinių audito planų rengimas;
-     pagalba atrenkant tinkamą vidaus audito specialistą;
-     vidaus audito specialistų konsultavimas, apmokymas.

  •  vidaus audito funkcijų vykdymas:

-     strateginių, metinių, pusmetinių audito planų parengimas;
-     rizikos vertinimas;
-     atitikties, rezultatų ir sistemų audito atlikimas;
-     ataskaitų bei rekomendacijų pateikimas;
-     nuolatinis verslo procesų, procedūrų, vidaus kontrolės sistemos bei veiklos atitikimo LR įstatymams vertinimas;
-     pažangos stebėjimas.

  •  konsultavimas:

-         patariame klientams vidaus audito strategijos kūrimo klausimais;
-         vidaus audito vykdymo klausimais;
-         padedame sudaryti strateginius, metinius planus;
-         patariame kaip įgyvendinti ir tinkamai įforminti vidaus auditą bei parengti ataskaitas;
-        patariame vadovams, kaip sukurti funkcionalias vidaus kontrolės sistemas.

Vidaus audito paslaugas teikiame pagal Vidaus audito standartus bei kitus galiojančių teisės aktų ir taisyklių reikalavimus.

 

Content