RIZIKŲ VERTINIMAS

Vertindami Jūsų verslo rizikas, mes vadovaujamės patikrintomis metodikomis ir sukaupta patirtimi vidaus audito srityje – gebėjimu išaiškinti esminius kliento strategijos ir veiklos uždavinius ir identifikuoti skubaus sprendimo reikalaujančias problemas. Vertiname rizikas pradedant probleminėmis sritimis – apskaita ir ataskaita, informacija, veiklos procesais, finansais, vidaus kontrole  ir atitiktimi.

Suprantamai įvertiname verslo riziką:

-         kiek ir kokios rizikos patiria Jūsų verslas ir nustatome, kuri iš jų yra prioritetinė;
-         centralizuojame Jūsų sprendimų priėmimą ir įmonės veiklos rodiklių gerinimą;
-         remdamiesi Jūsų įmonės tikslais ir strategijomis, nubrėžiame konkrečias procesų gaires, kad jie būtų vykdomi našiai.

Kontrolė ir asmeninis rizikos įvertinimas:

-         sukuriame įrankius, kurie ateityje padeda Jums patiems identifikuoti ir stebėti savojo verslo rizikingumą, rasti silpnąsias jo vietas ir susikurti prioritetinių veiksmų planą, padėsiantį susidoroti su minėta rizika;
-         palengviname sąmoningo rizikų valdymo stiliaus sukūrimą jūsų įmonėje.

Nuostatų ir procedūrų instrukcijos:

-         siūlome konstruktyvias ir aktualias konsultacijas valdymo ir atitikties klausimais;
-         nustatome įmonės efektyvumo potencialą ir patariame, jei reikėtų keisti veiklos politiką bei procesų vykdymo tvarką.

Content