Asociacijos steigimas

ASOCIACIJA - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija", „visuomeninė organizacija", „susivienijimas", „konfederacija", „sąjunga", „draugija" ar kiti. Asociacijos steigėjais fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.

STEIGIANT ASOCIACIJĄ

Mūsų veiksmai:

1.  Parengiame asociacijos steigimo sutartį/aktą.
2.  Parengiame įstatus.
3.  Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas.
4.  Registrų centre rezervuojame įmonės pavadinimą.
5.  Suderiname laiką su notaru ir pateikiame notarui tvirtinti steigimo dokumentus.
6.  Patvirtintus dokumentus pateikiame Registrų centrui.
7.  Atsiimame užregistruotus Asociacijos įstatus ir perduodame Jums.

UAB įsteigiame per 8-10 darbo dienų. Kainos

Jūsų veiksmai:

1.  Atvykstate pas notarą pasirašyti Asociacijos steigimo dokumentus.
2.  Susitinkate su mumis ir atsiimate jau užregistruotos Asociacijos įstatus.

Content