Individualios įmonės steigimas

INDIVIDUALI ĮMONĖ – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Ši juridinio asmens rūšis pasižymi tuo, jog individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Tačiau kita vertus, jei prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako savininkas savo turtu. Individualią įmonę steigia vienas  fizinis asmuo, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku.

STEIGIANT IĮ

Mūsų veiksmai:

1.  Parengiame įmonės / nuostatus.
2.  Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas.
3.  Registrų centre rezervuojame įmonės pavadinimą.
4.  Rezervuojame ir suderiname su Jumis laiką pas notarą.
5.  Suderiname laiką su notaru ir pateikiame notarui tvirtinti steigimo dokumentus.
6.  Patvirtintus dokumentus pateikiame Registrų centrui.
7.  Atsiimame įregistruotos įmonės patvirtintus nuostatus ir perduodame Jums.

IĮ įsteigiame per 5-6 darbo dienas. Kainos

Jūsų veiksmai:

1.  Atvykstate pas notarą pasirašyti IĮ steigimo dokumentus.
2.  Susitinkate su mumis ir atsiimate jau užregistruotos įmonės nuostatus.

Reikalinga informacija:

  • Steigiamos IĮ pavadinimas.
  • Kokia veikla užsiims IĮ.
  • Savininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.
  • Ar savininkas turi sutuoktinį.
  • IĮ vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) - jei savininkas Individualios įmonės vadovu skiria kitą asmenį.
  • IĮ registracijos adresas.
  • Savininko, kuris sutinka suteikti registracijos adresą IĮ registravimui, sutikimą:

-  jei savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
-  jei savininkas juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
-  jei patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
-  jei VšĮ registruojama steigėjui priklausančiose patalpose, sutikimas nereikalingas.

 

Content