UAB Steigimas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ – įmonė, kurios kapitalas suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis. Tai yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Bendrovės steigėjais gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.

STEIGIANT UAB

Mūsų veiksmai:

1.  Parengiame įmonės steigimo sutartį/aktą.
2.  Parengiame įstatus.
3.  Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas.
4.  Registrų centre rezervuojame įmonės pavadinimą.
5.  Suderiname laiką su notaru ir pateikiame notarui tvirtinti steigimo dokumentus.
6.  Patvirtintus dokumentus pateikiame Registrų centrui.
7.  Atsiimame užregistruotus UAB įstatus ir perduodame Jums.

UAB įsteigiame per 4-5 darbo dienas. Kainos

Jūsų veiksmai:

 1. Atidarote kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke.
 2. Atvykstate pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentus.
 3. Susitinkate su mumis ir atsiimate jau užregistruotos bendrovės įstatus.

Reikalinga informacija:

 • Steigiamos UAB pavadinimas.
 • Kokia veikla užsiims UAB.
 • Numatomi valdymo organai (direktorius / valdyba).
 • UAB direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.
 • UAB steigėjų vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.
 • Kokiomis dalimis bus valdomos akcijos (jei akcininkų daugiau nei vienas).
 • UAB įstatinio kapitalo dydis (minimalus – 10.000 Lt), nominali akcijų vertė.
 • UAB registracijos adresas.
 • Savininko sutikimas suteikti patalpas UAB registravimui:

-  jei savininkas fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas;
-  jei savininkas juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspaudu patvirtintas sutikimas;
-  jei patalpos įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas;
-  jei UAB registruojama steigėjui priklausančiose patalpose, sutikimas nereikalingas.

 

Content